HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Infodeň programu EU LIFE

Podujatia

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Vznikol v roku 1992 a spolufinancovali sa z neho tisíce projektov. Program LIFE na roky 2021 – 2027 riadi Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), má rozpočet 5,4 miliardy EUR a je rozdelený na štyri podprogramy:

  • Príroda a biodiverzita;
  • Obehové hospodárstvo a kvalita života;
  • Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmenu klímy;
  • Prechod na čistú energiu

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE bude zverejnená na portáli  Funding & tender opportunities portal  od polovice apríla 2023. Očakáva sa, že výzvy na prechod na čistú energiu budú zverejnené v polovici mája tohto roka.

Zdroj: cinea.ec.europa.eu

V dňoch 25. a 26. apríla 2023 organizuje CINEA virtuálne informačné dni o programe EU LIFE, ktoré potenciálnych žiadateľov oboznámia s výzvami na predkladanie žiadostí v rámci programu LIFE. Podrobný program nájdete TU.

Dňa 1. júna 2023 bude nasledovať špecializované virtuálne informačné stretnutie o špecifikách výziev na prechod na čistú energiu.

Viac informácií o programe LIFE nájdete na webovej stránke programu.

Zdroje: cinea.ec.europa.eu, eu-life-info-days-2023.b2match.io; zverejnené: 21.03.2023; autor: onz