HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Industry 5.0: From theory to practice

Podujatia

Person sticking post it to the wall
Webinár na tému Priemysel 5.0: Od teórie k praxi. Zdroj: https://www.interregeurope.eu

Pripojte sa 22. septembra 2022 od 15:00 do 16:30 SEČ k platforme Policy Learning Platform na webinár na tému Priemysel 5.0: Od teórie k praxi.

Priemysel 5.0 je koncept, ktorý zaviedla Európska komisia s cieľom riešiť potrebu novej priemyselnej paradigmy nad rámec Priemyslu 4.0, ktorá sa v priebehu rokov stáva čoraz potrebnejšou v súvislosti s čoraz zložitejšími a naliehavejšími ekonomickými a spoločenskými výzvami, ako napr. :

  • Klimatické zmeny a kolaps biodiverzity
  • Nedostatok zdrojov
  • Globálne otrasy, ako je pandémia COVID-19 a nedávno vojna na Ukrajine

Priemysel 5.0 sa snaží poskytnúť takúto odpoveď a „poskytuje víziu priemyslu, ktorá sa zameriava nad rámec účinnosti a produktivity ako jediné ciele a posilňuje úlohu a prínos priemyslu pre spoločnosť“. (Európska komisia). Dopĺňa existujúci prístup Industry 4.0 tým, že špecificky dáva výskum a inovácie do služieb prechodu na udržateľný, na človeka zameraný a odolný európsky priemysel.

Počas tohto webinára bude tento koncept vysvetlený a ilustrovaný príkladmi inovatívnych politík a postupov, ktoré zodpovedajú konceptu Industry 5.0. Vybralo sa niekoľko postupov na základe ich relevantnosti pre „dvojitý prechod“.

Čo môžete očakávať

Webinár navrhli a budú ho moderovať Luc Schmerber a René Tönnisson, tematickí experti na konkurencieschopnosť MSP.

  • Hlavná prednáška Seana O’Reagaina, vedúceho oddelenia Industry 5.0 z Európskej komisie o paradigme Industry 5.0 a priemyselnej politike EÚ.

Prezentácie o dvojitom prechode – digitálny a zelený

  • Prezentácia Kristiiny Jokelainen z regionálnej rady Laponska o podpore prijatia zelenej transformácie a digitalizácie.
  • Prezentácia Sergia Martíneza Péreza z oddelenia hospodárskeho rozvoja vlády Katalánska v Španielsku o teritoriálnych zdieľaných programoch na urýchlenie zelených a digitálnych prechodov.

Prezentácia o dopadových investíciách

  • Prezentácia Olivera Kuschela z ANTHROPIA GmbH, Nemecko o Impact Factory. (Byť potvrdený)

Registrácia

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 22. 7. 2022, autor: rpa