HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Industrial Innovation Info Days 2017

Podujatia

Dovoľujeme si Vás upozorniť na veľký informačný deň pre oblasť NMBP Industrial Innovation Information Days 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 4. októbra  2017 v Bruseli.

“Industrial Innovation Info Days 2017”  budú doposiaľ najväčšie informačné dni venované NMBP časti  Horizontu 2020 a blížiacemu sa poslednému pracovnému programu WP-NMBP 2018 – 2020

Cieľom je:

  • Build the basis for the future of Industrial Research in Europe,
  • Inform relevant Industrial Technologies providers & users about EU activities in the field,
  • Enhance cooperation among Industrial stakeholders.

 

Počas dvoch dní budú

  • v dopoludňajších hodinách plenárne zasadania s prednáškami “high level speakerov”,
  • v popoludňajších zas paralelné sekcie venované jednotlivým častiam ďalšieho NMBP-Work programu na roky 2018-2020: Nanotechnológie, Pokročilé materiály, Pokročilé výrobné procesy a technológie a Biotechnológie.

 

Súčasťou podujatia budú aj brokerage events, kde budú predstavené nové projektové idey a môžete nadväzovať spoluprácu a hľadať si projektových partnerov.

 

Registrácia je už otvorená.

 

Preto si pridajte podujatie do kalendára – “Save the date”  a sledujte oznamy na #IndInnoInfoDays2017 (Twitter) alebo na stránke podujatia