HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont Európa – bližšie k vám! – Banská Bystrica

Podujatia

 • Začiatok
  10.10.2023, 09:00
 • Koniec
  11.10.2023, 15:00
 • Typ podujatia
  Seminár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu
 • Miesto konania
  Rotunda na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozýva v dňoch 10. – 11. októbra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Banskej Bystrice. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

V prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov. Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 19. – 20. 10. 2023 v Nitre a sériu ukončíme dňa 22. novembra 2023 v Bratislave.

Na podujatia je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť.

Registrácia na podujatie v Banskej Bystrici je už otvorená v dolnej časti tejto stránky.

Rozpis termínov podľa jednotlivých miest:

Žilina: 19. – 20. október 2023

Nitra: 8. – 9. november 2023

Bratislava: 21. – 22. november 2023

Zdroj: 31. 8. 2023, kas

REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Zaregistrovať sa na podujatie / Registration for the event: