HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe info day – Cluster 1

Podujatia

 • Začiatok
  01.06.2023, 00:00
 • Koniec
  01.06.2023, 00:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Európska komisia
 • Miesto konania
  online

V súvislosti s výzvami programu Horizont Európa v klastri Zdravie organizuje Európska komisia informačný deň. Podujatie sa uskutoční online dňa 1. júna 2023.

Prezentované budú výzvy v týchto tematických oblastiach/destináciách:

 • Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
 • Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
 • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
 • Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
 • Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
 • Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

Podujatie sa sústredí na obsahové zameranie výziev.

Účastníci majú možnosť klásť otázky už aj vopred prostredníctvom Sli.do: #CL1INFODAY. Program infodňa bude zverejnený priebežne na stránke podujatia.

V nadväznosti na infodeň sa uskutoční podujatie, ktoré ponúkne príležitosť na vyhľadávanie potenciálnych partnerov do konzorcií v rámci výziev 2024 pre oblasť zdravia. Brokerage event sa bude konať 2. júna 2023 taktiež v online formáte, registrácia už je otvorená.

Bližšie informácie o infodni

Pracovný program – klaster Zdravie (2023 – 2024)

Zdroj: EK, 9.5.2023, mob