HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe Decarbonisation of the Built Environment Community Building and Brokerage Event

Podujatia

 • Začiatok
  25.01.2024, 10:30
 • Koniec
  25.01.2024, 13:00
 • Typ podujatia
  Brokerage event
 • Organizátor
  Innovate UK
 • Miesto konania
  online
 • Štát
  online

Brokerage event k výzvam partnerstva Built4People pre výzvy 2024 s názvom Horizon Europe Decarbonisation of the Built Environment Community Building and Brokerage Event sa uskutoční dňa 25. 1. 2024.

Toto podujatie sa zameria na networking v rámci vznikajúcich projektových návrhov v oblasti európskeho výskumu a inovácií, ako aj na vytváranie sietí pre výzvy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita (témy v oblasti energetiky a dekarbonizácie – 2024 Built4People topics) programu Horizont Európa.

Brokerage event organizuje Innovate UK, ale je otvorené pre všetky krajiny a všetky organizácie sa na ňom môžu zúčastniť.

V nadväznosti na pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa sa podujatia zamerajú na budovanie komunity s európskymi partnermi v oblasti výskumu a vývoja v energetike.

Zoznam tém:

mit, 20.12.2023