HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon 2020 Space information and consortia building event

Podujatia

Pozývame Vás na voľne prístupné podujatia, ktoré sa bude konať dňa 5. júla v Londýne. Poskytne Vám podrobnosti o obsahu Pracovného programu Horizontu 2020 pre oblasť Vesmír (Space) 2017.

Európska komisia a Európska agentúra pre GNSS tam bude prezentovať nové nadchádzajúce témy a informácie o podpore a nástrojoch pre žiadateľov.

Táto akcia je určená pre firmy a výskumné organizácie, ktoré majú záujem o európske peniaze  určené do kozmického odvetvia a ktoré chcú pracovať s európskymi partnermi na spoločných výskumných a inovačných projektoch. Dopoludňajšia časť sa zameria na informácie o témach pre rok 2017, keďže obsahuje 1 novú tému a aktualizované znenie ďalších tém. Popoludnie bude orientované na podporu budovania konzorcií a rozvoja návrhom okolo kľúčových tém vo výzvach.

 PROGRAM:
09.30 Registrácia
10.00 Otvorený a úvod
10.15 Európska komisia prezentuje výzvy v oblasti Vesmír pre  H2020 2017
11.00 Európska agentúra pre GNSS predstavuje výzvu Galileo 2017
11,30 čaj / káva
12,00 Pohľad na účasť v H2020
12.30 Podpora vo Veľkej Británii
13.00 Obed
14.00 Úvod do pracovných skupín, vrátane predstavovania delegátov
14.15 Pracovné skupiny na projektových nápadoch a príprava konzorcia
16.15 Závery a výsledky z pracovných skupín
16,30 Záver

Registrácia na toto podujatie tu.