HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

História robotiky: Od stredovekých automatov po robotizované automobilky

Podujatia

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému História robotiky: Od stredovekých automatov po robotizované automobilky. Prednášajúci: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Májová Vedecká cukráreň. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Anotácia:

Od  starovekých  bájí, cez stredoveké automaty, prvé priemyselné  roboty  zo  60. rokov až po súčasnosť. Na prednáške si povieme viac o histórii robotiky, ktorá v dnešnej dobe preniká do všetkých  oblastí života spoločnosti. Okrem jej začiatku a celej cesty až do dnešného dňa si povieme viac aj o rôznych robotických aplikáciách používaných pri výskume kozmu, v medicíne, záchranárstve, v oblasti bezpečnosti a vojenstva, a spomenieme aj rôzne oblasti servisnej robotiky.

O prednášajúcom:

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. dlhodobo pôsobí na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave ako prednášajúci v oblasti robotiky, mechatroniky a teórie systémov. Výskumne sa venoval najmä riadeniu slabo tlmených mechatronických systémov a rôznym robotickým témam.

Kapacita miestnosti je naplnená.

Májová Vedecká cukráreň sa bude konať s účasťou verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať mailom na vnd@cvtisr.sk do 23. 5. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 11. 5. 2022, autor: rpa