HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fuel Cell and Hydrogen 2 Workshop

Podujatia

Európska Komisia spolu s JTI Fuel Cell and Hydrogen 2 organizujú prvý workshop pre inteligentnú špecializáciu v oblasti palivových a vodíkových článkov.

Tento workshop je zameraný na združovanie regiónov EÚ, ktoré majú záujem na rozvíjaní technológií palivových a vodíkových článkov ako súčasť svojej stratégie pre inteligentnú špecializáciu. Zameria na úlohu palivových článkov a vodíkovej technológie v pdopore regionálneho rozvoja ako napríklad pre rozvoj čistej dopravy (osobné automobily, autobusy, vozové parky, atď) a pre udržateľnú a nízkouhlíkovú energetiku (stacionárne energie, skladovanie energie a inteligentné siete, atď.).

Cieľom je začať praktickú spoluprácu medzi európskymi regiónmi, vrátane priemyslu a výskumných partnerov v oblasti palivových článkov a vodíkových technológií, koordináciu stratégií inteligentnej špecializácie.