HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Euroscience Open Forum ESOF 2018

Podujatia

Upozorňujeme Vás na ďalší ročník otvoreného fóra Euroscience ESOF 2018, ktoré sa bude konať od 9. do 14. júla 2018 v Toulouse vo Francúzsku. Sledujte web podujatia. Na tomto podujatí máte možnosť získať kontakty prostredníctvom FACE to FACE Meetings sekciu.

Registrácia je už otvorená.

ESOF je „najväčším interdisciplinárnym vedeckým stretnutím v Európe. Zameriava sa na vedecký výskum a inovácie a ponúka jedinečný rámec pre interakciu a debatu pre vedcov, inovátorov, tvorcov politík, podnikateľov a širokú verejnosť. „

Fórum, ktoré bude budúci rok bude mimoriadne dôležité, nakoľko pôjde o diskusiu o ďalšom rámcovom programe. Európska komisia plánuje zverejniť svoj návrh pre v poradí  9. rámcový program v júni 2018, bezprostredne pred týmto podujatím. Očakáva sa, že Generálny riaditeľ RTD pán Robert-Jan Smits predstaví návrh programu na tomto podujatí ESOF a očakáva sa diskusia o tejto problematike s výskumnou komunitou.

V tomto kontexte by bolo dôležité, aby komunita SSH bola prítomná na podujatí. Niekoľko výziev na predkladanie návrhov pre ESOF je ešte otvorených.