HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky dialóg o udržateľných mestách: ekologické inovácie – Európske hlavné mesto 2021 – Lahti

Podujatia

3. marca 2021 od 14:00 do 15:00 sa uskutoční diskusia na tému „Európsky dialóg pre udržateľné mestá“.

Ekologické inovácie sú nový alebo výrazne vylepšený produkt, proces alebo strategická zmena, ktorá priamo v teréne znižuje použitie prírodných zdrojov a zmierňuje hospodárske a sociálne zaťaženie počas celého životného cyklu produktu. Ako však tieto inovácie skutočne prispievajú k „zelenému rastu“? Akým spôsobom vedú ekologické inovácie k skutočným zlepšeniam životného prostredia?

Európsky dialóg pre udržateľné mestá je úplne nová séria dialógov s diskusiou o environmentálnych riešeniach, inováciách a modeloch spolupráce európskych miest v období ekologickej krízy a pandémie korony.

Diskusií sa zúčastňujú odborníci z miest, vedci, spoločnosti, mimovládne organizácie a študenti. Každá epizóda predstavuje aj úlohu mesiaca European Green Capital Network – EGCN) – predchádzajúci víťaz Ceny európskeho zeleného hlavného mesta. Druhá epizóda predstavuje mesto Štokholm, Európske zelené hlavné mesto 2010.

„Európsky dialóg pre udržateľné mestá“ je hodinová séria panelových štúdií, kde spolu s odborníkmi z celého sveta budeme diskutovať o škálovateľných environmentálnych riešeniach, inováciách a modeloch spolupráce európskych miest.

Odkaz na stream udalosti bude pridaný. Podujatie je možné sledovať naživo na kanáli YouTube mesta Lahti 3. marca 2021 o 14:00.

Viac informácií a program

Zdroj: https://greenlahti.fi, zverejnené: 24.2.2021, autor: rpa