HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky „Brokerage Event on KET*“ k Horizontu 2020 bude v Mainzy

Podujatia

Podujatie je venované otázkam Key Enabling Technologies v oblasti NMBP. Je zamerané na výzvy programu Horizont 2020 v oblasti NMBP na rok 2019  – na témy:

  • Nanotechnologies and Advanced Materials
  • Biotechnologies
  • Advanced manufacturing and processing
  • Energy efficiency in Buildings (PPP EeB)
  • Factories of the Future (PPP FoF)
  • Sustainable process industries (PPP SPIRE)
  • Open Innnovation Test Beds (OITB)

  

Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom najnovšie informácie o stave programu Horizont 2020 a podporiť ich budúcu vzájomnú spoluprácu.

Účastníci budú mať možnosť prezentovať  vlastné projektové návrhy, získať najnovšie informácie z Európskej komisie o stave Horizontu 2020 a ďalších výzvach, aktívne vyhľadávať partnerov pre projektové konzorciá, atď.

Od účastníkov sa očakáva aktívna účasť na workshopoch a B2B mítingoch.

 Registrácia je otvorená do 6. júna 2018. Je zdarma, avšak počet účastníkov bude limitovaný.  

 Ďalšie informácie nájdete na  https://kets2019.b2match.io/