HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Research and Innovation Days 2020

Podujatia

European Research and Innovation Days je každoročná vrcholná konferencia Európskej komisie združujúca zástupcov politiky, priemyslu, vedy a výskumu, zamestnávateľov i predstaviteľov občanov, aby diskutovali o budúcnosti výskumu a inovácií v Európe i mimo nej.

Vzhľadom na COVID-19 sa všetky sekcie a akcie predstavujúce najlepší európsky výskum, vedu a inovácie uskutočnia ako on-line happening zahŕňajúci politickú časť konferencie a interaktívnu exhibíciu Science is Wonderful!  Súčasťou podujatia bude tiež príležitosť na matchmaking.

Tento rok sa konferencia zameria predovšetkým na udržateľnosť, odolnosť a inkluzivitu ako kľúčové vlastnosti, ktoré by mala spoločnosť mať v ére post – COVID-ovej a v období nastávajúceho globálneho poklese ekonomiky – a pri očakávanom štarte programu Horizon Europe  a novom formáte European Research Area.

Hlavné nástroje na dosiahnutie týchto cieľov sú práve výskum a inovácie. Počas tohto podujatia bude sa bude spoločne diskutovať o cieľoch a navrhovaní politík, ktoré by napomohli k zotaveniu Európy s víziou zelenej a digitálnej budúcnosti a tiež o budúcom zameraní programu Horizon Europe.

Ďalšie informácie:

Dňa 23. septembra 2020 o 14:00 sa v rámci Európskych dní výskumu a inovácií 2020 v časti Horizon Europe uskutoční online panelová diskusia s názvom “European Partnerships – stepping up the game!”, ktoré nadviaže na minuloročnú diskusiu o novom politickom prístupe k partnerstvám. Táto panelová diskusia je otvorená pre každého. Je určená najmä pre tých, ktorí sa podieľajú na príprave európskych partnerstiev alebo majú rozhodovacie právomoci k účasti na nich, ako sú politickí zástupcovia z členských štátov a pridružených krajín (vrátane sektorových ministerstiev), rektori, riaditelia podnikov a nadácie. Pozvaní rečníci budú diskutovať o tom, ako môžu európske partnerstvá podporiť úsilie o dosiahnutie zmien, ktoré Európa momentálne potrebuje. Na základe nedávno zverejnených návrhov budú vysoko kvalifikovaní účastníci diskusie hodnotiť, či ambície kandidátskych partnerstiev zodpovedajú naliehavosti výziev, ktorým čelí Európa, a tiež ako zabezpečiť, aby budúce partnerstvá urýchlili prechody a systémové zmeny.

Moderátorkou diskusie bude Darja Isaksson, generálna riaditeľka agentúry Vinnova. Počas diskusie bude možné klásť otázky všetkým zúčastneným rečníkom, ktorými budú:

  • Àngels Orduña Cao, výkonný riaditeľ asociácie A.SPIRE. a zástupca kandidáta na európske partnerstvo „Processes4Planet“
  • Profesor Henric Johnson zo švédskeho veľvyslanectva v USA, Stanford University. Expert na vysokej úrovni so širokými skúsenosťami v oblasti výskumu a inovačného vývoja na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni
  • Dr. Hilde Eggermont z belgického úradu pre vedeckú politiku (Belgian Science Policy Office, BELSPO), zástupkyňa kandidáta na európske partnerstvo „Biodiverzita“ .
  • Dr. Janez Potočnik, bývalý komisár Európskej únie a spolupredseda Medzinárodného panelu zdrojov, ktorý organizuje program Spojených národov pre životné prostredie (United Nations Environment Programme, UNEP)

Registrácia je už otvorená!

Webová stránka podujatia obsahujúca aj informácie o European Research and Innovation Days 2019 – vrátane videozáznamov z prednášok a sekcií.

Program podujatia

Twitter @EUScienceInnov – hashtag #RiDaysEU


Zdroj: Európska komisia