HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Process Industry Conference

Podujatia

Konferencia European Process Industry – podujatie organizované Európskou Technologickou Platformou SPIRE – poskytuje priestor pre predstaviteľov Európskeho spracovateľského priemyslu (ale aj pre všetkých ostatných záujemcov) spolu so zástupcami Európskej komisie  prediskutovať budúcnosť spracovateľského priemyslu v EÚ, identifikovať potrebné opatrenia a investície, ktoré sú nutné pre jeho ďalší udržateľný rozvoj.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia projektov SPIRE s možnosťou výmeny názorov a ideí, získania skúseností a poznatkov typu „lessons learned a best practise“.

Ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia

 

Program konferencie nájdete tu

Registrácia:    https://goo.gl/AuhcsL

Kontakt:          info@spire2030.eu