HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Maritime Day 2015 – Matchmaking Event

Podujatia

Každoročná udalosť Európsky námorný deň, ktorú organizuje Európska komisia GR pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, pozýva rastúcu námornú komunitu v Európe na konferenciu a príležitosť komunikovať s profesionálmi, ako aj na diskusiu a výmenu osvedčených postupov. Účastníci zastupujú prístavy, lodný priemysel, klastre, ekologické združenia, odborové organizácie, vedecké a výskumné inštitúcie, školstvo a miestne, regionálne, národne a európske inštitúcie. Okrem iného sprievodným podujatím je aj matchmaking pre Horizont 2020.