HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Water Conference

Podujatia

Cieľom 5. Európskej konferencie o vode je prezentovať a diskutovať o pokroku vo vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vodného hospodárstva. Podujatie spoločne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie a Rakúske predsedníctvo EÚ.

Na podujatí sa zúčastní približne 400 zástupcov z krajín EÚ, odborníci v príslušných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych odvetviach, Európska komisia, Európska agentúra pre životné prostredie a ďalšie inštitúcie EÚ.