HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Missions Info Days

Podujatia

Európska komisia ohlásila na dni 18. až 19. 1. 2022 špeciálne informačné dni pre Misie EÚ, ktoré sa budú konať virtuálne. Misie EÚ sú dodatočnou súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2027, ktorých cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí.

EU Mission Info day 2021

Informačné dni predstavia širokú škálu nových tém pre všetkých päť misií – Adaptácia na zmenu klímy, Obnova oceánov a vôd do roku 2030, Dohoda o pôde pre Európu, Rakovina a 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030, ktoré sú súčasťou doplneného pracovného programu misií na rok 2021 v rámci programu Horizont Európa. Opatrenia zahŕňajú priamu podporu kľúčových priorít EÚ, ako je Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, akčný plán na boj proti rakovine a Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí.

Podujatie poskytne potenciálnym žiadateľom konkrétne informácie o výzvach nového pracovného programu misií, možnostiach financovania a harmonogramoch. Komisia vyzýva výskumných pracovníkov a inovátorov, ako aj občanov a všetky zainteresované strany, aby sa zúčastnili na piatich misiách.

Kalendár informačných dní:

18. január 2022:

19. január 2022:

Viac informácií k programu, účasti v misiách a praktickým informáciám nájdete na event website.

Dokumenty k Misiám EÚ:

Kontakty na Slovensku – jednotlivé NCPs pre príslušnú misiu

Zdroj: EK, 14.12. 2021, kas