HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Knowledge Valorisation Week 2021

Podujatia

V dňoch 27-30. apríla 2021 sa uskutoční „Týždeň valorizácie znalostí“. Podujatie predstaví vynikajúce príklady stratégií a nástrojov na zvýšenie využívania výsledkov výskumu, z ktorých budú mať úžitok všetci. Spojí tvorcov politík a zainteresované strany z celej Európy a podnieti dialóg a zdieľanie znalostí. Posilnenie kapacít a zručností valorizácie znalostí v EÚ je zásadné pre urýchlenie využívania vedeckých riešení a vynálezov na oživenie a dvojitý zelený a digitálny prechod. Európa musí zabezpečiť, aby výsledky výskumu fungovali pre spoločnosť.

Na sérii webinárov vynikajúci odborníci predstavia osvedčené postupy z desiatich členských štátov EÚ, podelia sa o svoje skúsenosti s výzvami a úspechmi a odpovedia na otázky. Týždeň bude ukončený politickým panelom s diskutujúcimi o tom, čo sa môžeme dozvedieť zo súčasnej krízy, pokiaľ ide o kombináciu voľného toku výsledkov výskumu a údajov so strategickými a ekonomickými záujmami v Európe.

Program

Všetky webové semináre sa budú streamovať cez internet. Odkaz bude zverejnený tu. Ak sa chcete akcie aktívne zúčastniť (prostredníctvom SLIDO), musíte sa zaregistrovať.

Registrácia je bezplatná. Registrácia je otvorená do 30. apríla 2021, 11:00. Dostanete automatický e-mail s potvrdením prijatia registrácie. Po schválení registrácie dostanete e-mail s informáciami o tom, ako sa dostať k udalosti a zapojiť sa do diskusií.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: EK, zverejnené: 29.3.2021, autor: rpa