HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Funding for Defence and Security Projects – Opportunities in the New EDF * Synergies with ESIF

Podujatia

Európska komisia spustila program European Defence Fund (EDF) s ročným rozpočtom 5.5 mld. € na financovanie obranného výskumu,  vybavenia a podporu interoperability národných síl.

V dňoch 2. – 3.12.2019 sa uskutoční v Bruseli konferencia s názvom Podpora obranných a bezpečnostných projektov zo strany EÚ – možnosti nového Európskeho obranného fondu, synergie so Štrukturálnymi fondmi EÚ má za cieľ poskytnúť informácie „z prvej ruky“ o súčasnom stave programu.

POZOR: Do 20. 9.2019 platí znížený registračný poplatok 989,-€. Od 21. 9. 2019 je to 1.289 €.

Hlavné body konferencie:

  • Nové možnosti financovania: Európsky obranný fond (EDF) & Vytváranie synergie so ŠF
  • Ako požiadať EÚ o financovanie obranných projektov – nástroje, metodológia & prípadové štúdie;
  • Horizon 2020 & Príprava na Horizon Europe – tvorba stratégie;
  • Možnosti financovania pre „dual-use“;
  • Pracovný program EDIDP  (EU Defence Industrial Development Programme) – Aktuálny stav a prvé skúsenosti.

Konferencia je určená predovšetkým pre účastníkov na vysokej (národnej) úrovni.

Je potrebná registrácia.