HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ESFRI RIs-EOSC Workshop: What does EOSC bring to RI users?

Podujatia

 • Začiatok
  25.01.2022, 10:00
 • Koniec
  26.01.2022, 15:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  ESFRI, EOSC
 • Miesto konania
  online

Hlavným cieľom v poradí už tretieho workshopu ESFRI RIs-EOSC Workshop: What does EOSC bring to RI users? je prepojiť Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI), výskumné infraštruktúry ESFRI a zainteresované strany Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) s cieľom lepšie pochopiť koncept EOSC, vrátane politík otvorenej vedy a politík „FAIR“.

ESFRI workshop

Podujatie sa zameria na súčasný stav Európskeho cloudu pre otvorenú vedu a na to, ako tematické výskumné infraštruktúry a klastre ESFRI zapadajú do rozvíjajúceho sa prostredia, vrátane partnerstva s novozaloženou asociáciou EOSC.

Hlavné témy:

 • prepojenie EOSC, ESFRI a špičkových výskumných infraštruktúr (VI)
 • pridaná hodnota EOSC pre komunity VI a koncových používateľov
 • čo prináša EOSC používateľom medzinárodných VI
 • spoluvytváranie vízie EOSC medzi poskytovateľmi a používateľmi

Bližšie informácie

Registrácia na podujatie

Zdroj: EOSC, 17.1.2022, mob