Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EOSC Symposium 2019

Podujatia

EOSC Symposium 2019 – podujatie predstavujúce dôležitý míľnik pri budovaní európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).