HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOcafe: Shaping the EU Space diplomacy

Podujatia

EOcafe
Zdroj: EARSC

Vo štvrtok 19. mája 2022 od 16:00 do 17:00 si môžete vypočuť webinár na tému EOcafe: Shaping the EU Space diplomacy: Introducing the EU Global Action on Space.

V novembri 2021 Európska komisia spustila prvú aktivitu iniciatívy EU Global Action on Space, ktorá prostredníctvom série webových seminárov ukazuje, ako sa program Copernicus využíva nielen v Európe, ale aj v zahraničí.

Cieľom výziev EU Global Action on Space je podpora MSP prostredníctvom podnikateľského poradenstva, správ o trhu, podujatí a informačných aktivít. Táto EOcafe je venovaná skúmaniu toho, ako môžu MSP ponúkajúce služby v oblasti EO využiť túto iniciatívu a aké sú požiadavky na podanie žiadosti. Na webinári EOcafe vystúpia:

  • Luis CUERVO (Principal Administrator, medzinárodné vzťahy pre vesmír, DG DEFIS, Európska komisia),
  • Andreas BECKER (Team Leader, EU Global Action on Space),
  • moderátor Geoff SAWYER (strategický poradca EARSC a bývalý generálny tajomník).

Predstavia všeobecné informácie EU Global Action on Space a výzvy pre MSP.

Termín konania webinára: 19. máj 2022, 16:00 – 17:00, online

EU Global Action on Space

EU Global Action on Space propaguje Vesmírny program Únie na celom svete a podporuje medzinárodnú spoluprácu s využitím údajov a služieb z vesmíru. Prostredníctvom série tematických webinárov predstavuje rôzne výhody, ktoré môžu programy Copernicus, EGNOS a Galileo ponúknuť aj mimo EÚ. Taktiež poskytuje celý rad partnerských zdrojov umožňujúcich spoločnostiam a organizáciám z EÚ a mimo nej spolupracovať v oblasti vesmíru aj mimo nej. Cieľom aktivít je rozšíriť a zlepšiť uplatňovanie vesmírneho programu v prospech spoločnosti.

Zdroj: www.earsc.org, zverejnené: 16.05.2022, autor: kha