HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Union: Progress, Governance, and Civil Society Participation

Podujatia

 • Začiatok
  7.9.2017, 9:00
 • Koniec
  7.9.2017, 17:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EESC
 • Miesto konania
  European Economic and Social Committee, Rue van Maerlant 2, room VMA3 - Brussels Belgium
 • Štát
  Belgicko

V rámci Európskeho energetického dialógu o Energetickej únii organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) konferenciu „Pokrok, riadenie a účasť občianskej spoločnosti“.

Cieľom je podporiť otvorenú diskusiu o prierezových témach, ktoré vyplynuli z nedávnych prác EHSV týkajúcich sa balíka „Čistá energia“, ako posilnenia postavenia spotrebiteľov, financovania transformácie v oblasti energetiky, ekologizácie hospodárstva a budúcnosti Energetickej únie.

Témy diskusných panelov:

1. Governing the Energy Union – From national binding targets to peer-group pressure

2. Empowering energy consumers – Between vulnerabilities and opportunities in the new markets

3. Financing the energy transition – Between austerity and the Juncker Plan

4. Greening the economy – Innovations, prices & employment

5. State of the Energy Union now and in the future 

V prípade, že sa nemôžete konferencie zúčastniť, môžete otázky na panelistov zaslať na EnergyDialogue-2017@eesc.europa.eu alebo na twittti @EESC_TEN.

Konferencia  je zdarma, registrovať sa môžete tu.