HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Info day

Podujatia

Informačný deň v Bruseli predstaví možnosti financovania pre projekty zamerané na inteligentné energetické systémy a koncepcie inteligentných miest a komunít.

Program sa bude venovať nadchádzajúcim témam na rok 2019:

Smart citizen-centred energy system

Smart Cities and Communities

Využite tiež možnosť nájsť partnerov do konzorica prostredníctvom Brokerage event-u.

Registrácia je spustená.