HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ELENA contractors meeting 2021

Podujatia

Dňa 23. septembra 2021 od 9:30 hod. sa uskutoční zaujímavé podujatie k úspešným projektom ELENA – spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej Komisie. Budú predstavené úspešné projekty podporené z iniciatívy ELENA a predstavitelia Európskej komisie informujú o súčasnom stave príprav iniciatívy pre nadchádzajúce programové obdobie v rámci Programu #InvestEU. Stretnutie otvorí viceprezident EIB Thomas Östros a hlavný preslov bude mať poslanec Ciarána Cuffeho.

Vzhľadom na v súčasnosti platné obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa podujatie uskutoční online v platforme Cisco-Webex.

Program

Rečníci

Registrácia na podujatie je otvorená do polnoci 19. septembra 2021!

Viac informácií o iniciatíve ELENA ako aj o blížiacom sa podujatí nájdete na oficiálnej stránke EIB.

Zdroj: EIB, zverejnené 13.9.2021, mit