HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing Ideation Sessions

Podujatia

 • Začiatok
  01.02.2022, 09:00
 • Koniec
  01.02.2022
 • Typ podujatia
  Brokerage event
 • Miesto konania
  online

EIT Manufacturing v rámci predprípravy na otvorenie tohtoročnej výzvy na predkladanie projektových návrhov organizuje sériu štyroch Ideation Sessions, na ktorých je možné vyhľadávať partnerov do formujúcich sa konzorcií.

Termíny a témy Ideation Sessions:

 • 19.01.2022: “AI and digital twins for manufacturing systems
 • 25.01.2022: “Smart technologies for circular and green manufacturing
 • 27.01.2022: “Collaborative robots and solutions for flexible manufacturing
 • 01.02.2022: “Automation for human-centered factories

V prípade záujmu o účasť na týchto Ideation Sessions je potrebné sa registrovať na platforme AGORA. Táto platforma v rámci EIT Manufacturingu je novou sociálnou sieťou a otvorenou inovačnou platformou pre celoeurópsku výrobnú komunitu.

Následne po konaní týchto Ideation Sessions sa ešte bude konať Matchmaking event v dňoch 8. až 9. 2.2022. Viac informácií o plánovanej výzve a text výzvy bude zverejnený na stránke EIT Manufacturing neskôr vo februári 2022.

Viac informácií o podujatí

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing.

MatchMaking EIT Manufacturing

Zdroj: stránka EIT Manufacturing, 13.01.2022, erh