HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Awareness Day

Podujatia

24. februára 2020 sa v chorvátskom Záhrebe uskutoční EIT Awareness Day. Cieľom tohto podujatia je zvýšenie povedomia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte a jeho aktivitách vrátane informovania o príležitostiach na spoluprácu medzi príslušnými národnými zúčastnenými stranami. Srdečne sú vítaní zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, výskumného sektora, podnikateľskej sféry a ďalší účastníci znalostného trojuholníka. Registrácia je otvorená do 26. januára 2020. Informačný deň sa koná pod záštitou Chorvátskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.

Program podujatia.