HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Awareness Day v Poľsku

Podujatia

Pozývame vás na EIT Awqreness Day do Varšavy dňa 25.9.2018.

Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o aktivitách EIT – komunity a o možnostiach spolupráce EIT s národnými (lokálnymi) partnermi.

Na podujatí predstaví všetkých 6 EIT – Inovačných komunít svoje aktivity ako v Poľsku tak aj na celoeurópskej úrovni. Tiež špecifické informácie o možných oblastiach spolupráce s miestnymi záujemcami.  

Podujatie je určené pre organizácie a jednotlivcov zo všetkých strán tzv. „the Knowledge Triangle (business, education and research)“

 

Pozrite si  program  podujatia.

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je nutná.

Rokovací jazyk – angličtina.