HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

Podujatia

 • Začiatok
  13.12.2022, 09:00
 • Koniec
  13.12.2022, 11:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
 • Miesto konania
  CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)
Vedecká cukráreň: Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk
Kde a kedy sa prednáška uskutoční

V utorok 13. decembra 2022 o 9:00, na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Prednášajúca

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. 

Téma

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity. A keďže sa prednáška koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, prednášajúca nám prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 12. 12. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 7. 12. 2022, autor: rpa