Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Diskusia o spravodlivom vedeckom publikovaní

ERA Podujatia

 • Začiatok
  27.02.2024, 15:00
 • Koniec
  27.02.2024, 17:00
 • Typ podujatia
  Diskusia
 • Organizátor
  CRAFT-OA
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
  https://www.craft-oa.eu/2024/01/webinar-2/

Dňa 27. februára 2024 sa uskutoční diskusia o smerovaní k spravodlivému vedeckému publikovaniu prostredníctvom projektov financovaných Európskou komisiou, ktoré sa tejto téme venujú.

Zdroj: eosc.eu

Cieľom projektov CRAFT-OA, DIAMAS, PALOMERA je spravodlivejšia budúcnosť vedeckej komunikácie s akademickými komunitami.

V rámci diskusie sa dozviete o najnovšom vývoji práce spomenutých projektov. Rovnako sa budete môcť zapojiť do diskusie o preberaných témach a taktiež vyjadriť svoje pripomienky v danej téme.

Projekty

CRAFT-OA: umožňuje regionálnym platformám časopisov a poskytovateľom publikačných služieb zvyšovať úroveň, profesionalizovať sa a dosiahnuť väčšiu interoperabilitu s inými vedeckými informačnými systémami poskytovaním služieb a nástrojov. Zástupcovia projektu predstavia nedávno uverejnenú „Správu o výzvach a pomocných opatreniach, ktorým čelia časopisy a platformy OA“, ako aj umožnia nahliadnuť do „Diamond Discovery Hub“.


DIAMAS: vyvíja spoločné normy, usmernenia a postupy na budovanie kapacít pre publikovanie prostredníctvom diamantového otvoreného prístupu. Zástupcovia projektu predstavia nové zistenia z rozsiahlej štúdie uskutočnenej v celej Európe, ktorá objasňuje činnosť diamantových vydavateľov a vytvára argumenty pre to, ako ich možno podporiť v záujme rozvoja otvorenej vedy.


PALOMERA: kladie si za cieľ poskytnúť realizovateľné odporúčania a konkrétne zdroje na podporu a koordináciu zosúladených politík poskytovateľov finančných prostriedkov a inštitúcií v oblasti otvoreného prístupu ku knihám. Zástupcovia predstavia informácie o zozbieraných dátach o politikách OA kníh, ktoré sú zahrnuté do databázy znalostí, ako aj o tom, ako tieto dáta overuje komunita.

Okrem prezentácie jednotlivých projektov, sa tiež uskutoční prednáška o význame vzájomnej spolupráce v oblasti otvoreného vedeckého publikovania a vytvárania politík otvoreného prístupu.

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 6.2.2024; autor: onz