HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Digital Assembly 2022: Bližší pohľad do digitálnej budúcnosti

Podujatia

 • Začiatok
  20.06.2022, 09:00
 • Koniec
  21.06.2022, 14:00
 • Typ podujatia
  Konferencia

Pozývame Vás na atraktívne podujatie Digital Assembly 2022, ktoré sa uskutoční v hybridnom formáte, s možnosťou online resp. osobnej účasti vo francúzskom meste Toulouse. Termín podujatia je stanovený na 20. – 21. jún.

Digitálne zhromaždenie spoluorganizujú Európska komisia a francúzske predsedníctvo. Podujatie sa zameriava najmä na otázky súvisiace so suverenitou a autonómiou EÚ.

Európa čelí otázkam. Ako zabezpečiť svoje hodnoty? Ako efektívne riešiť spoločenské výzvy? A ako zabezpečiť prosperitu a príležitosti pre svojich občanov? Technológia dokázala, že dokáže udržať naše spoločnosti a ekonomiky v chode aj v tých najťažších podmienkach, ako je pandémia COVID-19. Zároveň si zachováva prísľub veľkých prelomov v oblastiach, ako je personalizovaná zdravotná starostlivosť, inteligentná energia, mobilita či poľnohospodárstvo. Práve tie môžu pomôcť aj pri riešení klimatických zmien. Rastúce spoliehanie sa na technológie však tiež zdôraznilo závislosť Európy od iných regiónov, pokiaľ ide o suroviny, energiu a kľúčové komponenty.

 • Európa vyrába menej ako 10 % svetových polovodičov. Jej závislosť od dodávateľov z tretích krajín je taká veľká, že výroba v dôležitých odvetviach, ako je automobilový priemysel, musela byť pozastavená z dôvodu nedostatku. Ako môžeme vybudovať lepší ekosystém pre pokročilé technológie, ktoré znížia našu zraniteľnosť?
 • Odhaduje sa, že ICT sektor produkuje približne 3 % celosvetových emisií CO2 a trendy poukazujú na rastúcu environmentálnu stopu. Technológie môžu zároveň pomôcť znížiť emisie o 15 – 20 % v odvetviach ako energetika, doprava alebo poľnohospodárstvo. Ako môžeme maximalizovať pozitívne účinky ICT a znížiť ich environmentálne nevýhody? Aké stimuly fungujú najlepšie?
 • Vojna na Ukrajine prináša obyvateľstvu veľké utrpenie a na mnoho rokov zmenila svetový poriadok. Zároveň prináša otázku, ako možno opraviť a prebudovať infraštruktúru krajiny. Ako môže Európa pomôcť Ukrajine uvoľniť jej veľký digitálny potenciál?
 • Metaverse je koncept, ktorý je fascinujúci pre mnohých digitálnych odborníkov. Priťahuje tiež značné súkromné a verejné financovanie. Čo je metaverse a prečo by na ňom malo záležať? Potrebuje Európa pripraviť stratégiu na formovanie metaverse a zohrávať vedúcu úlohu pri jeho navrhovaní a fungovaní? Ak áno, na aké problémy by sa mala osobitne zamerať?

Toto sú niektoré z kľúčových otázok, ktorými sa bude konferencia Digital Assembly 2022 zaoberať a pokúsiť sa na ne hľadať odpovede.

Konferenciu odštartujú štyri workshopy, po ktorých bude nasledovať plenárne zasadnutie, na ktorom vystúpi rad špičkových a inšpiratívnych rečníkov z digitálneho sektora, tvorcov politík a akademickej obce.

Kompletný program „Digitálneho zhromaždenia 2022“ ako aj informácie ohľadne registrácie nájdete TU.

Autor: MS, zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/digital-assembly-2022-closer-look-digital-future