HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Crossing the Innovation Divide

Podujatia

Upozorňujeme Vás na networkingové podujatie Crossing the Innovation Divide, ktoré organizujú holandskí kolegovia. Cieľom podujatia je predovšetkým nadviazať spoluprácu medzi holandskými inštitúciami (univerzitami) a organizáciami z krajín, ktoré sú oprávnené v účasti v oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti.

Podujatie je určené predovšetkým pre „board members, liaison officers, subsidy advisors and researchers of universities, universities of applied science, RTOs and other R&D, or R&D funding organisations and regions from the countries eligible under widening participation, and from the Netherlands“

Podujatie sa koná počas série iných podujatí v Bruseli – Open days http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm