HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-border Healthcare in Europe: Promoting Patients’ Rights and Boosting Cooperation

Podujatia

Pozývame Vás na medzinárodné sympózium s názvom „Cross-border Healthcare in Europe:
Promoting Patients’ Rights and Boosting Cooperation“, ktoré Vám poskytne príležitosť na konštruktívnu diskusiu o najnovších nástrojoch na podporu smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o stave jej vykonávania. Sympózium poskytne zainteresovaným stranám príležitosť na výmenu inovácií a skúseností v tejto oblasti, medzi cezhraničnými regiónmi a vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti, ako aj vyhodnotí kroky, ktoré treba podniknúť na zlepšenie povedomia občanov o právach, ktoré ponúka smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Organizácia uvíta účasť všetkých kľúčových partnerov, zodpovedných orgánov a zainteresovaných strán.

Sledujte informácie na webe.

Registrácie je už otovrená.