HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Copernicus horizon 2035 Conference

Podujatia

Copernicus horizon 2035 Conference
Zdroj: www.euspace-conference2022.eu

Dňa 16. a 17. februára 2022 pripravuje Európska komisia a francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie Copernicus horizon 2035 Conference. Na tejto konferencii bude predstavená jedna zo zložiek Vesmírneho programu EÚ – program Copernicus, jeho výsledky, ako aj budúce ciele a príležitosti. Na konferencii vystúpia vysokopostavený predstavitelia Európskej komisie aj Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Podujatie organizuje Európska komisia a francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie.

Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Termín konania podujatia: 16. a 17. február 2022, online

Registrácia a viac informácií

Program

PROGRAM COPERNICUS

Copernicus je program Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v prospech občanov celého sveta. V súčasnosti je na obežnej dráhe päť misií programu Copernicus. Údaje, ktoré poskytujú, umožňujú šesť bezplatných a voľne prístupných informačných služieb. Ide o služby v oblastiach: atmosféra, morské prostredie, pevnina, zmena klímy, bezpečnosť, núdzové situácie. Využívať ich môžu súkromné, verejné a medzinárodné organizácie na zlepšenie života na Zemi. Program je financovaný, koordinovaný a riadený Európskou komisiou a realizovaný v spolupráci s členskými štátmi a partnermi. Copernicus je jednou z vlajkových lodí Vesmírneho programu Únie.

#EUSpace

Zdroj: www.euspace-conference2022.eu, zverejnené: 11.02.2022, autor: kha