HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Conference on Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe

Podujatia

 • Začiatok
  07.07.2022, 12:00
 • Koniec
  08.07.2022, 13:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Miesto konania
  Kongresové centrum
 • Odkaz na webovú stránku
Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe. Zdroj: https://www.edu.cz

V rámci českého predsedníctva v Rade EÚ sa uskutoční 7. a 8. júla 2022 v Prahe konferencia Synergie v európskom financovaní výskumu a inovácií (Conference on the Synergies in Research and Innovation Funding in Europe). Ide o hlavnú konferenciu českého predsedníctva v Rade EÚ. Bude vychádzať z existujúcich príkladov osvedčených postupov a zdieľania skúseností a bude tiež fórom na vysokej úrovni pre diskusie o nedostatkoch v nastavení synergií a ich uvádzaní do praxe.

Konferencia sa bude venovať téme synergií vo financovaní výskumu a inovácií v jej širokej perspektíve.

Členské štáty aj Európska komisia už vynaložili veľké úsilie na využitie plného potenciálu synergií na zvýšenie intenzity financovania výskumu a inovácií v rámci EÚ.

Táto vlajková konferencia bude stavať na existujúcich príkladoch dobrej praxe a výmene skúseností a bude tiež poskytovať fórum na vysokej úrovni pre diskusie o nedostatkoch v nastavení synergií a ich uvádzaní do praxe.

Predstavitelia Európskej komisie a členských štátov na vysokej úrovni budú prezentovať svoje názory a diskutovať o tom, ako odstrániť pretrvávajúce bariéry a uľahčiť synergie. Výsledky konferencie a ciele pre budúcnosť budú prezentované vo forme „Pražskej deklarácie o synergiách vo výskume a financovaní inovácií v Európe“.

Registrácia

Program

Zdroj: https://www.edu.cz; https://www.horizontevropa.cz; https://synergies2022.eu, zverejnené: 29. 6. 2022, autor: rpa