HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Conference on Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe

Podujatia

 • Začiatok
  07.07.2022, 12:00
 • Koniec
  08.07.2022, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  České předsednictví v Radě EU
 • Miesto konania
  Praha, Kongresové centrum/ online
 • Štát
  Česko

Do pozornosti dávame konferenciu o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. júla 2022 v Prahe v rámci českého predsedníctva v Rade EÚ. Táto konferencia bude vlajkovou loďou českého predsedníctva a zameria sa na synergie v oblasti výskumu a inovácií.

Bude vychádzať z existujúcich príkladov osvedčených postupov a výmeny skúseností a poskytne tiež fórum na vysokej úrovni na diskusiu o nedostatkoch pri vytváraní synergií a ich zavádzaní do praxe.

Výsledky konferencie budú prezentované vo forme „Pražskej deklarácie o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe“.

Webová stránka konferencie a registrácia

Kontakty na Slovensku pre program Horizont Európa

Zdroj: www.horizontevropa.cz, 29.6.2022, kas