HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CONCERT – Informačný deň

Podujatia

Informačný deň je určený potenciálnym riešiteľom, predkladateľom projektových návrhov v rámci 1. otvorenej výzvy RTD CONCERT – EJP for Integration of Radiation Protection Research.

V popoludňajších hodinách budú mať záujemcovia možnosť networkingu.

Akcia je otvorená, počet učastníkov je obmedzený, preto je potrebná registrácia na adrese:

concert bfs@bfs.de.

Účasť na podujatí je bezplatná a na vlastné náklady účastníka.