HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo sa deje v mozgu, keď spíme a ako na to vplývajú technológie?

Podujatia

Vedecká cukráreň. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Utorok 14. februára 2023 o 9:00., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Dostatočná dĺžka a kvalita nočného spánku je potrebná pre zdravý fyzický i psychický vývin človeka. Narušeniu spánku dokáže telo krátkodobo vzdorovať, no pri dlhodobej absencii kvalitného spánku dochádza k závažným zmenám, ktoré ovplyvňujú telesné zdravie i mentálny výkon, náladu a správanie počas dňa. Dá sa v dnešnom uponáhľanom svete plnom stresu a moderných technológií dlhodobo dobre a zdravo spávať? Ak áno, čo všetko by sme mali pre to urobiť a čomu sa naopak vyvarovať?

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 13. 2. 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

MUDr. Martin Kucharík, PhD., vyštudoval 1. Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity, vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a tiež na II. Neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 1. 2. 2023, autor: rpa