HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate day Slovensko

Podujatia

Pripojte sa na druhý ročník konferencie CLIMATE DAY SLOVENSKO organizovanú EIT Climate KIC na Slovensku.

Cieľom podujatia je spojiť partnerov zo súkromného sektora, akademickej obce, verejného a neziskového sektora a podporiť inovatívne projekty, ktoré môžu zmeniť dopady klimatickej krízy. Témami konferencie je financovanie ekologických inovácií, vnímanie klimatickej zmeny na Slovensku, efektívna komunikácia o klimatickej kríze a udržateľná mobilita v slovenských mestách.

Program:

13:00 -13:10 – Otvorenie Climate Days Slovensko

13:10 – 13:30 – Ako ovplyvní klimatická zmena Slovensko?

13:30 – 13:45 – Ako Slováci vnímajú klimatickú zmenu.

13:45 – 14:00 – Eko-inovácie ako riešenie klimatickej krízy. Príbeh slovenskej firmy Sensoneo.

14:00 – 14:30 – Môže mať firma pozitívny dopad na klimatickú krízu a neupadnúť do green washingu?

14:30 – 15:30 – Čo treba zmeniť, aby sme žili v udržateľnej spoločnosti?

15:30 -15:45 – Otvorenie iniciatívy na podporu mestských inovácií – EIT Urban Hub Slovensko.

15:45 – 16:45 – Budúcnosť mestskej mobility na Slovensku: ako môžu inovácie zlepšiť život v meste.

16:45 – 17:00 – Európska odpoveď na klimatické zmeny: čo by mali všetci vedieť o Zelenej dohode EÚ?

Konferencia bude vysielaná naživo na YouTube – link bude zaslaný mailom po registrácii cez Eventbrite.

Slovenský Climate KIC Hub vznikol v marci 2020 spojením niekoľkých aktérov pod vedením poradenskej spoločnosti Civitta Slovakia a jeho úlohou je propagovať a rozvíjať aktivity EIT Climate KIC na Slovensku, ako aj efektívne komunikovať a klimatickej kríze s cieľom podporiť vznik spoločných projektov či politík v tejto oblasti. Členmi Hubu sú Slovenská akadémia vied, Bratislavský samosprávny kraj, Technická univerzita v Košiciach, Mesto Bratislava, Green Foundation a GA Drilling.

Zdroj, EIT Climate KIC. 18.11.2021, mit