HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Hydrogen Joint Undertaking Info day 2022

Podujatia

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean H2 JU) zverejnil 1. marca 2022 prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1) s rozpočtom 300,5 M EUR. Spolu 41 tém výzvy bude otvorených 31.3.2022, ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údolí, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Náležitosti výzvy budú predstavené na Informačnom dni – Info Day – Presentation of the Call 2022, ktorý sa uskutoční 15. marca 2022 od 9:15 hod.

PROGRAM podujatia

REGISTRÁCIA

8.3.2022, mit