HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Aviaton Forum

Podujatia

Partnerstvo pre čisté letectvo organizuje 22. – 23. marca 2022 dvojdňové fórum, ktorého hlavnou témou bude innovatívny výskum a budúcnosť letectva.

Účastníci budú mať možnosť dozvedieť sa viac o aktivitách Európskeho partnerstva pre čisté letectvo, ktorého cieľom je nasmerovať leteckú dopravu ku klimatickej neutralite urýchlením vývoja, integrácie a validácie najmä čo najrýchlejším zavádzaním prelomových výskumných a inovačných riešení. Pomôže tiež vyvinúť ďalšiu generáciu ultraefektívnych nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami, ktoré vyjdú z výskumnej a demonštračnej fázy na úrovni vysokej technologickej pripravenosti. Na podujatí sa stretnú poprední predstavitelia európskeho priemyslu, výskumných centier, podnikov a univerzít, ako aj zástupcovia Európskej komisie, Parlamentu a členských štátov.

Zdroj: Clean Aviation, 18.3.2022, mit