HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CASSINI Matchmaking webinar on open call

Podujatia

CASSINI Matchmaking
Zdroj: CASSINI Matchmaking

Dňa 29. apríla 2022 od 10:00 prebehne webinár k prvej otvorenej výzve CASSINI Matchmaking. Do 9. mája 2022 majú startupy, scale-upy a MSP spojené s vesmírnym sektorom možnosť zapojiť sa do prvej výzvy CASSINI Matchmaking. Cieľom tejto iniciatívy je ponúknuť podporu krok za krokom startupom, scale-up spoločnostiam a MSP pri príprave matchmakingových podujatí s korporáciami a investormi za účelom zlepšenia ich schopnosti získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá.

Termín konania podujatia: 29. apríl 2022, 10:00 – 11:00, online

Program

Registrácia a viac informácií

CASSINI Matchmaking

Projekt CASSINI Matchmaking ponúka začínajúcim, rozvíjajúcim sa a malým a stredným podnikom postupnú podporu pri príprave na nadviazanie kontaktov s investormi a korporáciami s cieľom zlepšiť ich schopnosť získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá. Vďaka tejto iniciatíve spoločnosti zvýšia tempo svojho rastu. Korporácie a inštitucionálni partneri nájdu riešenia svojich potrieb a investori získajú tok spoločností pripravených na investície.

#EUSpace

Zdroj: www.cassini.eu/matchmaking/, zverejnené: 22.04.2022, autor: kha