HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Budovanie FAIR zručností na národnej úrovni

Podujatia

Dňa 27. februára 2024 v čase od 11:00-13:00 organizuje projekt FAIR-IMPACT spoločne s projektom Skills4EOSC podujatie „FAIR Implementation Workshop – Budovanie FAIR zručností na národnej úrovni“.

Zdroj: fair-impact.eu

Workshop sa bude zaoberať stratégiami na zavedenie zásad FAIR, aby boli dáta nájditeľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné, a to na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Európskej únie. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom praktické poznatky na orientáciu v prostredí FAIR dát, od načrtnutia účinných plánov na vnútroštátnej úrovni až po podporu spolupráce prostredníctvom rozvoja sietí kompetenčných centier FAIR. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom Skills4EOSC.

Program

Zdroj: fair-impact.eu

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 1.2.2024; autor: onz