HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Brussels Talks on the New European Bauhaus

Podujatia

Počas podujatia „Brussels Talks on the New European Bauhaus“ pani Michela Magas, členka okrúhleho stola New European Bauhaus-u pri Európskej komisii predstaví nasledovné témy:

– Aká je úloha a ciele Nového Európskeho Bauhaus-u?

– Čím je Nový Európsky Bauhaus taký výnimočný?

– Aké príležitosti vznikajú v rámci New European Bauhaus-u?

– Ako je New European Bauhaus spätý s výskumom a inováciami?

– Aké sú prepojenia medzi New European Bauhaus-om a Zelenou dohodou?

Ak máte záujem o dané informácie, zaregistrujte sa a zapojte sa aj so svojimi otázkami.

Zdroj: Gov.pl, 3.12.2021, elz