HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Breaking ground together: Solutions for urban and post-industrial soil de-sealing

Podujatia

  • Začiatok
    14.12.2023, 10:00
  • Koniec
    14.12.2023, 12:00
  • Typ podujatia
    Seminár

Misia Pôda stojí na čele transformačnej iniciatívy zameranej na riešenie jednej z najnaliehavejších ekologických výziev súčasnosti strate priepustnosti pôdy.

Tematické podujatie NATI00NS objasňuje rôznorodé aspekty „zapečatenia“ pôdy, najmä v mestskom a postindustriálnom kontexte, a skúma inovatívne postupy zamerané na jeho zvrátenie.

Podujatie sa hlbšie zaoberá problematikou straty priepustnosti pôdy, fenoménom, pri ktorom sa prirodzené povrchy pôdy pokrývajú nepriepustnými materiálmi, ako je betón alebo asfalt, čo vedie k zníženiu zdravia pôdy a biodiverzity.

Budú prezentované príkladné snahy v oblasti odstraňovania „zapečatenia“ s dôrazom na postupy s účasťou viacerých zainteresovaných strán.

Príklady zdôrazňujú potreba spolupráce medzi vládami, podnikmi, komunitami a občianskou spoločnosťou s cieľom účinne riešiť problém zapečatenia pôdy a podporovať zdravšie mestské ekosystémy.

Pozrite si program podujatia.

Registrácia je otvorená!

Kontakt pre viac informácií . Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: NATI00NS, 6. 12. 2023, nakh