HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Better research for better health, a holistic approach to challenges and opportunities

Podujatia

Vedecký panel pre Zdravie Európskej komisie vás pozýva na konferenciu s názvom Better research for better health, a holistic approach to challenges and opportunities, kde po svojej ročnej činnosti bude prezentovať verejnosti svoje výsledky. Konferencia je príležitosťou pre zainteresované strany, aby sa vyjadrili k výsledkom  a mali možnosť priamej interakcie s členmi panelu.