HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako zachovať inovácie a hospodársku súťaž v digitálnom hospodárstve EÚ?

Podujatia

25. januára 2021 o 17:00 sa uskutoční podujatie na tému „Ako zachovať inovácie a hospodársku súťaž v digitálnom hospodárstve EÚ?“

Podujatie bude pozostávať z diskusie o tom, ako zachovať inovácie a hospodársku súťaž v digitálnej ekonomike EÚ, s osobitným zreteľom na nedávne vydanie zákona o digitálnych trhoch (DMA), s významnými rečníkmi, europoslankyňou Deirdre Clune (EPP / IR), Alex Agius Saliba, europoslanec (S&D / MT), Martijn Snoep, predseda Holandského úradu pre spotrebiteľov a trhy (ACM), profesor Nicolas Petit, právo hospodárskej súťaže, Európsky univerzitný inštitút (EUI), a Kayvan Hazemi-Jebelli, právny zástupca pre hospodársku súťaž, Združenie počítačového a komunikačného priemyslu (CCIA).

Akciu bude moderovať Aoife White, novinárka, Bloomberg

O podujatí

Novo vydaný zákon o digitálnych trhoch (Digital Markets Act – DMA) Európskej komisie má v úmysle prepracovať jednotný trh EÚ a prispieť k tomu, aby bola „Európa vhodná pre digitálny vek“ riešením otázok týkajúcich sa spravodlivosti vzťahov platforiem s ich obchodnými používateľmi a súťaživosti online prostredia platforiem.

Tento prístup k regulácií platformovej ekonomiky sa považoval za významný nielen z dôvodu rozsahu možných dopadov na európsky aj globálny digitálny sektor, ale aj z dôvodu rozsahu pôsobnosti navrhovaných právnych predpisov. Tradičné ciele politiky hospodárskej súťaže „efektívnosť“ a „blahobyt spotrebiteľa“ boli nahradené výrazmi „spravodlivosť“ a „súťaživosť“ pre celý rad digitálnych služieb vrátane trhovísk, obchodov s aplikáciami a sociálnych sietí, ako aj online vyhľadávacích nástrojov, operačných systémov a cloudových služieb služby.

Cieľom DMA je formovať európsky jednotný digitálny trh zameraním na významných a zakorenených operátorov „služby základnej platformy, ktorá slúži ako dôležitá brána pre podnikových užívateľov k dosiahnutiu koncových užívateľov“. Význam na trhu a zakorenené a trvalé pozície sú definované kvantitatívnymi kritériami, ako sú veľkosť alebo výnosy, doplnené kvalitatívnym hodnotením od prípadu k prípadu.

Otázka, ako zachovať konkurenciu na digitálne povolených trhoch, je stále relatívne nová. V súčasnej diskusii o verejnej politike EÚ je na vysokej úrovni to, ako dosiahnuť správnu rovnováhu medzi reguláciou ex-ante a otvorenou hospodárskou súťažou, a ako dosiahnuť zamýšľané účinky – a zabrániť nežiadúcim vedľajším účinkom – regulácií v digitálnom svete. Otázky vyplývajúce zo sieťovo založených a rýchlo sa rozvíjajúcich trhov digitálneho a platformového hospodárstva sa dostali do bodu zlomu, ktorý podľa niekoľkých pozorovateľov bude znamenať dlhý globálny proces kontroly, diskusie a prispôsobenia.

Otázka preto znie: „Ako zachovať inovácie a hospodársku súťaž v digitálnom hospodárstve EÚ?“

Vzhľadom na súčasný vývoj v súvislosti s vypuknutím epidémie Covid-19 sa bude táto udalosť konať livestream. Toto podujatie je organizované v spolupráci s CCIA.

Publikum bude môcť klásť otázky počas diskusie aj relácie otázok a odpovedí prostredníctvom stránky sli.do #DigitalInnovation

Pokiaľ je to možné, uveďte, ktorému rečníkovi chcete položiť otázku. Otázky bez tejto špecifikácie budú adresované skupine ako celku.

Registrácia

Livestream

Zdroj: https://www.pubaffairsbruxelles.eu, zverejnené: 19.1.2021, autor: rpa