HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aké skupenstvo má vesmír?

Podujatia

Vedátor Mgr. Samuel Kováčik. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

SOLAR Hvezdáreň Senec vás pozýva na tretiu letnú astroprednášku. Prednáša zakladateľ známeho projektu Vedátor Mgr. Samuel Kováčik, PhD. na téma „Aké skupenstvo má vesmír?“.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční 9. augusta 2023 o 19:00 v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

O prednáške

Aké skupenstvo má vesmír?
– najrozšírenejší prvok vo vesmíre je vodík. Aké je však najrozšírenejšie skupenstvo? Ako súvisí usporiadanie hmoty s jej vlastnosťami? Čo sa nachádza v stredoch čiernych dier a ako vyzeral vesmír tesne po svojom vzniku? O tomto a mnohom ďalšom sa budeme rozprávať počas prednášky.

Kto bude prednášať
Mgr. Samuel Kováčik, PhD.

Samuel Kováčik – založil projekt Vedátor v roku 2016. Je teoretický fyzik, dizertáciu získal na FMFI UK. Získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie na Dublinskom Inštitúte Pokročilých Štúdií. Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Dodnes píše veľkú časť textov Vedátora.

Viac informácií:

Vedátor Samuel Kováčik 9. augusta 2023 v Senci

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.astro-novinky.eu, zverejnené: 1. 8. 2023, autor: rpa