HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics

Podujatia

V mene združenia HepTech so sídlom v CERNe v Ženeve a Technickej univerzity v Košiciach si Vás dovoľujem pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou  “Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics”,  ktorá sa uskutoční v dňoch 15.- 16. marec 2018 v Grand Hoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách. Medzi nadnárodné spoločnosti, ktoré už potvrdili účasť a odbornú prezentáciu na tejto konferencii patria: IBM Slovensko, Siemens Slovensko, Klaster AT+R Slovensko, CEIT Slovensko a SOVA Digital, Slovensko.

Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce a vedeckovýskumným pracovníkom štátnych a súkromných inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky pre aplikáciu technológie Industry 4.0 do praxe, vývojárske firmy a vývojárov uvedených technológií na všetkých úrovniach konceptu Industry 4.0, a užívateľov, ktorí technológie vytvárané podľa koncepcie Industry 4.0 aplikujú a využívajú vo svojich podnikoch v praxi. 

Hlavným cieľom konferencie je prezentácia komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti, a to:

 • kyber-fyzikálne systémy, 
 • IoT (Internet of Things – Internet vecí),
 • spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát – Big Data

Program podujatia

Registrácia na podujatie je otvorená do 4. marca 2018 – na adrese:  https://industry40heptech-2018.b2match.io

  

Ďalšie a podrobnejšie informácie a program podujatia nájdete na adrese: https://indico.cern.ch/event/654636/overview

Kontakt: Mgr. Ľubomíra Levocká  lubomira.levocka@clusteratr.sk

Podmienky pre partnerov – konferencia poskytuje partnerom možnosť prezentácie svojho mena, produktov a služieb. Okrem benefitov pre jednotlivé kategórie špecifikované nižšie budú partneri konferencie uvádzaní aj v rámci mediálnej prezentácie v printových a elektronických médiách.

 

 

Diamantový partner konferencie          

Partner konferencie získava nasledovné benefity:

 • umiestnenie loga a reklamných materiálov v kongresovej sále aj v priestoroch mimo kongresovej sály,
 • uvedenie loga a mena v oficiálnych materiáloch konferencie s  označením „Generálny partner“,
 • možnosť odbornej prezentácie v rámci odborného programu na tému konferencie zameranú na využitie technológií aplikovaných v CERNe.
 • B2B matching,
 • možnosť doplnkovej prezentácie mimo hlavnej rokovacej sály (prezentačný stolík, stánok a pod.),
 • možnosť distribúcie printových materiálov účastníkom konferencie,
 • účasť 2 zástupcov partnera na celom programe konferencie.

Zlatý partner konferencie

Partner konferencie získava nasledovné benefity:

 • umiestnenie loga a reklamných materiálov v kongresovej sále aj v priestoroch mimo kongresovej sály,
 • uvedenie loga a mena v oficiálnych materiáloch konferencie s  označením „Zlatý partner“,
 • možnosť odbornej prezentácie v rámci odborného programu na tému konferencie zameranú na využitie technológií aplikovaných v CERNe.
 • B2B matching,
 •  možnosť doplnkovej prezentácie mimo hlavnej rokovacej sály (prezentačný stolík, stánok a pod.),
 • možnosť distribúcie printových materiálov účastníkom konferencie,
 • účasť 1 zástupcu partnera na celom programe konferencie.

 

Strieborný partner konferencie

Partner konferencie získava nasledovné benefity:

 • umiestnenie loga a reklamných materiálov v kongresovej sále aj v priestoroch mimo kongresovej sály,
 • uvedenie loga a mena v oficiálnych materiáloch konferencie s  označením „Strieborný partner“,
 • B2B matching,
 • možnosť doplnkovej prezentácie mimo hlavnej rokovacej sály (prezentačný stolík, stánok a pod.),
 • možnosť distribúcie printových materiálov účastníkom konferencie. 

Bronzový partner konferencie

Partner konferencie získava nasledovné benefity:

 • umiestnenie loga a reklamných materiálov v kongresovej sále aj v priestoroch mimo kongresovej sály,
 • uvedenie loga a mena v oficiálnych materiáloch konferencie s  označením „Bronzový partner“,
 • B2B matching.

Podrobnejšie informácie o možnostiach participácie na konferencii formou partnerstva Vám rád poskytne:

Štefan Fejedelem, marketing a event manažér konferencie, fejedelem@elfa.sk, +421 915 886 827

 

Podrobné informácie o ubytovaní, logistike a hotelových službách Vám rada poskytne:

Gabriela Vyleťalová, event manažérka konferencie, vyletalova@elfa.sk, +421 917 203 839