HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

41. ročník konferencie rektorov a dekanov európskych technických univerzít

Podujatia

 • Začiatok
  22.09.2023, 13:30
 • Koniec
  23.09.2023, 13:00
 • Organizátor
  Technological University Dublin
 • Miesto konania
  Technological University Dublin
 • Štát
  Írsko

V dňoch 22. – 23. septembra 2023 sa v Dubline uskutoční 41. ročník konferencie rektorov a dekanov európskych technických univerzít. Tohtoročná konferencia sa bude venovať téme digitálnej transformácie.

Zdroj: eosc.eu

Digitálna transformácia zahŕňa mnoho pojmov, ako je umelá inteligencia, internetové počítanie (cloud computing), internet vecí (IoT) a veľké objemy dát. Digitálna transformácia vyvoláva zásadné zmeny vo všetkých oblastiach spoločnosti vrátane univerzít. Technické univerzity majú osobitné úlohy a mali by zohrávať vedúcu úlohu pri formovaní a vývoji digitálnej transformácie. Zároveň sa musia rozhodnúť, ako čo najvhodnejšie využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia pre ich činnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií ako aj osvetovej činnosti, či pre mnohé aspekty inštitucionálneho riadenia. Je potrebné zvoliť správnu rovnováhu medzi digitálnymi a tradičnými analógovými prístupmi. Univerzity potrebujú komplexné stratégie a plány digitalizácie, ktoré zohľadňujú aj aktuálne digitálne infraštruktúry, prostredia a príslušné investície.

Na konferencii budú hlavní rečníci o téme digitálnej transformácie diskutovať z rôznych uhlov pohľadu a lídri európskych technických univerzít predstavia stratégie digitalizácie svojich inštitúcií a opatrenia. Súčasťou bude spoločenský program pre účastníkov, ktorý ponúkne neformálne príležitosti na prehĺbenie existujúcich kontaktov, ako aj príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi univerzít.

História konferencie

Na základe spoločnej iniciatívy rektorov Technickej univerzity vo Viedni a RWTH univerzity v Aachene sa táto konferencia začala organizovať od roku 1980 s cieľom vytvoriť neformálnu platformu pre predstaviteľov popredných vedeckých a technických univerzít v Európe. Zámerom platformy bolo:

 • diskutovať o témach spoločného záujmu, o ktorých sa nediskutuje na iných fórach;
 • identifikovať rozdiely a spoločné črty existujúcich riešení problémov spoločného záujmu;
 • rozvíjať nové myšlienky a ak je to vhodné pripravovať odporúčania ku konkrétnym témam;
 • vytvoriť „think tanku“ pre budúci rozvoj technických univerzít v Európe.

Konferencia predstavuje neformálne zoskupenie rektorov a dekanov európskych technických univerzít, a preto nemá formálnu organizačnú štruktúru.

Konferencia v roku 2023

Tohtoročná konferencia venujúca sa téme digitálnej transformácie poskytne príležitosť diskutovať o rôznych aspektoch perspektív, výziev a príležitostí digitalizácie, ako napríklad:

 • technologický, sociálny a ľudský rozmer digitálnej transformácie;
 • úlohy univerzít pri formovaní digitalizácie zameranej na človeka;
 • aspekt riadenia zmien v rámci digitálnej transformácie;
 • udržateľné stratégie na realizáciu digitálnej transformácie;
 • digitalizácia vo výskume, vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní;
 • digitálny impulz pre spoluprácu univerzít a priemyslu a mnoho ďalších aspektov;
 • digitalizácia riadenia inštitúcií.

Program

Viac informácií o konferencii nájdete TU.

Zdroj: crp-eut.org; zverejnené: 13.07.2023; autor: onz